Buiten openingstijden zijn in geval van spoed de volgende dienstapotheken te bereiken. Naast het spoedeisende recept heeft u een geldig verzekeringsbewijs nodig. Mocht u geen geldig verzekeringsbewijs kunnen overleggen dan dient u de geneesmiddelen contant te betalen.

Dienstapotheek Oostelijk Zuid-Limburg

De Dienstapotheek OZL is gevestigd naast de Centrale Huisartsenpost/Spoedeisende hulp aan het spoedplein in het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen.

Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen
Tel: 045-5741004

http://www.dienstapotheekozl.nl/

Dienstapotheek Westelijke Mijnstreek

Overdag is de dienstapotheek te bereiken via de binnenzijde van het ziekenhuis (bij de hoofdingang, Oost-05). Dit is de ingang van de Transmurale Apotheek OMC gedurende kantooruren. De dienstapotheek is 's avonds en 's nachts te bereiken aan het avond- en nachtloket (ingang aan de kant van de Spoedeisende Hulp/Huisartsenpost, bij het groene kruis).

DR. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen
Tel: 046-4105426

http://www.dienstapotheekwm.nl/