Apotheek Lindenheuvel gaat verhuizen!
Apotheek Lindenheuvel

VAL Apotheek Lindenheuvel gaat verhuizen naar het nieuwe gezondheidscentrum van Lindenheuvel!

Met ingang van maandag 25 november 2019 is ons nieuwe adres:

Medisch Centrum Lindenheuvel

Burg. Lemmensstraat 301-A

6163 JK  Geleen

Tel. 046 - 474 2212

 

 

Publicatiedatum: 1 november 2019

e-recept
Apotheek Blerick

 

Venlo-Venray-Roermond, 23 oktober 2019

 

Regio Noord- en Midden-Limburg start met e-recept

VieCuri Medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis Roermond en ruim 30 openbare apotheken uit de regio Noord- en Midden-Limburg zijn overgestapt op het digitaal versturen van recepten (e-recept). Artsen hoeven hiermee geen papieren recept voor de apotheek meer aan de patiënt mee te geven. Het is een volgende stap in het verbeteren van de medicatieveiligheid.

Tot voor kort was het voor een apotheek alleen mogelijk om medicijnen uit te geven wanneer er een handtekening van de arts onder het recept stond. Vandaag ondertekenden beide ziekenhuizen en de aangesloten apotheken een convenant waarin is vastgelegd dat elektronische recepten als geldig recept gelden en een handtekening niet meer nodig is. Afgesproken is dat dit regionaal de primaire wijze van versturen wordt.

Veiliger én efficiënter

Door het digitaal versturen van recepten wordt de kans op fouten verkleind omdat het recept rechtstreeks naar de door de patiënt aangewezen apotheek wordt verstuurd. Dit kan de poliklinische apotheek in het ziekenhuis zijn of de eigen apotheek van de patiënt. Zodra het elektronische recept bij de apotheek aankomt, kan het recept meteen worden verwerkt. Paul Bus, MDL-arts en Imre Celis, klinisch geriater Laurentius Ziekenhuis: “De stap die we destijds gemaakt hebben om over te stappen van geschreven recepten naar digitale recepten heeft een enorme kwaliteits- en veiligheidsverbetering gegeven. Dat we deze digitale recepten niet meer uitprinten, maar rechtstreeks doorsturen naar de apotheek is een logische volgende stap. Ook hoeft de apotheekassistent het recept niet meer over te typen, omdat het rechtstreeks in het apotheeksysteem terecht komt. Dit maakt de kans op fouten weer kleiner. Het doorfaxen van recepten is eveneens verleden tijd wat ervoor zorgt dat onze secretaressen worden ontlast.” Sjoukje van der Meer, poliklinisch apotheker bij VieCuri beaamt dit. Zij ziet ook nog een ander voordeel: “Het niet langer uitprinten van papieren recepten is ook een mooie opstap naar volledig papierloos werken. Een duurzame oplossing die wij toejuichen.”

VIPP

Het elektronisch doorsturen van recepten past in het beleid van de overheid om ICT in te zetten om de zorg beter en veiliger te organiseren. Het project is onderdeel van het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP), dat is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Publicatiedatum: 28 oktober 2019

RECALL ranitidine
Apotheek Oud Geleen

Door Europese controlelaboratoria is een onzuiverheid in sommige ranitidine tabletten elders in Europa aangetroffen. Deze bevinding heeft alle fabrikanten van ranitidine tabletten nu doen besluiten om de door hen geproduceerde tabletten terug te roepen.

De aangetroffen onzuiverheid betreft N-Nitrosodimethylamine (NDMA), welke eerder ook is vastgesteld in bepaalde bloeddrukverlagers (zogenaamde sartanen) eind vorig jaar en begin dit jaar. Om die reden, vindt er op dit moment in Europa extra controle plaats op de aanwezigheid van nitrosaminen in medicijnen, waaronder de stof NDMA. Nitrosaminen zijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid van mensen. Over de mate van schadelijkheid bestaat nog enige discussie, aangezien er vooralsnog geen direct bewijs is gevonden van gezondheidsschade in mensen. Nitrosaminen komen namelijk ook voor in veel voedingsmiddelen en worden gevormd in het lichaam bij de vertering van eiwitrijk voedsel. Wanneer eiwitrijke producten (zoals vlees, vis, kaas of spinazie) onder hoge temperaturen worden verwarmd, bijvoorbeeld bij het braden, bakken en roken, ontstaan eveneens nitrosaminen.

Ondanks dat het risico op gezondheidsschade zeer gering lijkt, zijn fabrikanten na overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, genoodzaakt alle ranitidine bevattende geneesmiddelen uit de markt terug te roepen. Het is momenteel nog onduidelijk of de in Nederland verstrekte tabletten sporen van NDMA bevatten en, als er sprake blijkt te zijn van deze onzuiverheid, om welk gehalte NDMA het precies gaat.

Als u ranitidine chronisch gebruikt, hebben we in overleg met uw huisarts reeds een alternatief voor u klaargezet.

Publicatiedatum: 7 oktober 2019

Berichtgeving ranitidine
Apotheek Oud Geleen

 

Op dit moment zijn er verschillende berichten in de media dat deze tabletten een onzuiverheid kunnen bevatten. Vanuit onze beroepsgroep hebben we vernomen dat er volgende week een terugroepactie kan volgen. Omdat wij het ons kunnen voorstellen dat gebruikers verontrust zijn door deze berichtgeving, willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken zoals deze in de Nederlandse apotheken bekend is.

Op dit moment vindt er in Europa extra controle plaats op de aanwezigheid van nitrosaminen in medicijnen. Aanleiding voor deze controle is de ontdekking van eenzelfde verontreiniging in bepaalde bloeddrukverlagers – zogenaamde sartanen (zoals valsartan, losartan en irbesartan) – eind vorig jaar en begin dit jaar. Deze middelen zijn destijds uit voorzorg van de markt gehaald. Sindsdien zijn de eisen aan alle geneesmiddelen aangescherpt en vindt er een continue controle plaats van de gehaltes nitrosaminen in tabletten. Volgens de berichtgeving is door Europese controlelaboratoria in sommige ranitidine tabletten elders in Europa deze onzuiverheid aangetroffen.

Nitrosaminen komen in wisselende hoeveelheden voor in water en voedingsmiddelen. Met name in geroosterd vlees en gerookte vis, maar ook in verwerkt vlees komen hogere gehaltes nitrosaminen voor. Deze voedingsmiddelen worden als 'ongezond' geclassificeerd, maar vormen geen direct risico voor de gezondheid. Ondanks dat het risico op gezondheidsschade dus zeer gering lijkt, hebben medicijnagentschappen in Europa geneesmiddelfabrikanten opgedragen om het productieproces op te schonen.

Momenteel is het onduidelijk of er in Nederland verontreinigde ranitidine tabletten in de handel zijn. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zodra er meer bekend is over de situatie in Nederland, worden apothekers hiervan op de hoogte gebracht. Wij verwachten volgende week meer informatie te ontvangen over deze kwestie. Dan zullen overheidsinstanties ook een advies geven of eventueel verontreinigde tabletten enkel niet meer geleverd mogen worden of dat ook de reeds verstrekte tabletten bij de patiënten moeten worden teruggehaald. Deze afweging wordt gemaakt op basis van de risico’s die het verder gebruik van de tabletten kan opleveren. Mochten wij het advies krijgen het middel terug te halen bij patiënten, zullen wij dat natuurlijk onmiddellijk doen.

Door het gebrek aan actuele informatie is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de situatie in Nederland. We adviseren u om niet zomaar te stoppen met het gebruik van ranitidine, aangezien het niet adequaat behandelen van maagklachten een hoger risico op gezondheidsschade geeft. Mocht u toch willen stoppen, raden we u aan om eerst met uw huisarts of apotheker te overleggen over een alternatief voor ranitidine.

Wij houden de berichtgeving nauwlettend voor u in de gaten en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Publicatiedatum: 4 oktober 2019

Recepten apotheek Bunde NIET meer per fax
Apotheek Bunde

Recepten kunnen NIET meer naar apotheek Bunde gestuurd worden via de fax. Indien u ons een recept wilt toesturen, kunt u dit doen via elektronische receptenkoppeling of via e-mail.

Publicatiedatum: 2 augustus 2019

Centrale Bereidingsapotheek

De link naar onze Centrale Bereidingsapotheek is verhuisd. U vindt de link nu onderaan iedere pagina. U kunt ook het directe adres aan uw favorieten toevoegen: https://cba.v-a-l.nl .

Publicatiedatum: 15 juli 2017

Meer nieuws

 • e-recept

    Venlo-Venray-Roermond, 23 oktober 2019   Regio Noord- en Mid...

 • RECALL ranitidine

  Door Europese controlelaboratoria is een onzuiverheid in sommige ranitid...

 • Berichtgeving ranitidine

    Op dit moment zijn er verschillende berichten in de media dat dez...

 • Recepten apotheek Bunde NIET meer per fax

  Recepten kunnen NIET meer naar apotheek Bunde gestuurd worden via de fax...

 • Centrale Bereidingsapotheek

  De link naar onze Centrale Bereidingsapotheek is verhuisd. U vindt de li...